Όροι και προϋποθέσεις

Έκδοση 2.0 προσαρμόστηκε στις 18 Ιουνίου 2019

Εισαγωγή

Αυτό το έγγραφο αναπαριστά ένα συμβόλαιο προσήλωσης το οποίο προτάθηκε από την Distribution Services Management SRL και το οποίο πρέπει να γίνει αποδεκτό πριν την εγγραφή στην ιστοσελίδα ή την παραγγελία ενός προϊόντος και/ή  υπηρεσίας στην ιστοσελίδα www.ugearsmodels.gr. Οποιαδήποτε εγγραφή ή παραγγελία επιβεβαιωθεί από τον πελάτη, μαρκάροντας το κουτάκι – Έχω διαβάσει τους όρους και τις Προϋποθέσεις και πατώντας την επιλογή “Τοποθέτηση Παραγγελίας” αποτελεί μια αποδοχή από τον πελάτη της προσφοράς της Distribution Services Management SRL κάτω από τις συνθήκες που ορίζονται από το Άρθρο 9 του Νόμου για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο 365/2002. Κάνοντας κλικ στην επιλογή  “Εγγραφή” ή “Επιβεβαίωση παραγγελίας” δίνετε μια ηλεκτρονική υπογραφή, εντός του άρθρου 3 σημείο 10 του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 910/2014, και έχει την ίδια αξία με μια γραπτή υπογραφή.

 

 1. Ορισμοί

ugearsmodels.gr: Εταιρεία Distribution Services Management SRL με έδρα την Cluj Napoca, 5-7 Fadrusz Janos Street, Cluj Napoca, Cluj County, γραφείο (διεύθυνση επικοινωνίας) στην 5 Paraul Iovului Street, Alba Iulia, Alba county, Romania ΑΦΜ: RO38144062, καταγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπορίου  J12 / 4603/2018, τηλ 028 082 068, Διεύθυνση Email: office@ugearsmodels.gr, η οποία διαχειρίζεται την ιστοσελίδα www.ugearsmodels.gr

Προϊόν: οποιοδήποτε προϊόν μπορεί να αγοραστεί από ένα πελάτη μέσω της ιστοσελίδας ugearsmodels.gr

Υπηρεσία: οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχεται από την Distribution Services Management SRL μέσω της ιστοσελίδας ugearsmodels.gr και η οποία μπορεί να αγοραστεί από τον πελάτη

Πελάτης: ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κάνει μια παραγγελία μέσω της ιστοσελίδας ugearsmodels.gr

Καταγεγραμμένος χρήστης – οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω της ηλικίας των 16 ή ένα νομικό πρόσωπο , που είναι καταγεγραμμένο στην ιστοσελίδα και το οποίο μέσω της διαδικασίας εγγραφής δίνει την συναίνεση του προς τους όρους αυτού του εγγράφου.

Παραγγελία: η παραγγελία αγοράς για ένα ή περισσότερα προϊόντα και/ή υπηρεσίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα ugearsmodels.gr, και γίνεται από τον πελάτη.

 1. Απόρριψη και αποδοχή αυτού του συμβολαίου πωλήσεων

Αυτή η Συμφωνία Πώλησης ισχύει για όλες τις παραγγελίες που γίνονται μέσω του ugearsmodels.gr. Ο πελάτης αναλαμβάνει την ευθύνη να διαβάσει όλες τις προϋποθέσεις πριν κάνει μια παραγγελία. Όλες οι παραγγελία υποδηλώνουν αποδοχή όλων αυτών των γενικών προϋποθέσεων πωλήσεων από τον πελάτη. Η αποδοχή αυτού του συμβολαίου από τον πελάτη γίνεται μαρκάροντας το κουτάκι “Συμφωνώ με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της Ugearsmodels.gr” και πατώντας την επιλογή “Τοποθέτηση παραγγελίας”

Η ugearsmodels.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτό το συμβόλαιο πωλήσεων οποιαδήποτε στιγμή. Η έκδοση που ισχύει σε μια παραγγελία που γίνεται είναι αυτή που ισχύει στην ugearsmodels.gr την στιγμή που γίνεται η παραγγελία από τον πελάτη.

 1. Διαθεσιμότητα των προϊόντων που εμφανίζονται.

Η προσφοράς μας για προϊόντα και η τιμή τους ισχύει εφόσον εμφανίζονται στο ugearsmodels.gr. Η Distribution Services Management SRL θα εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της που εμφανίζονται στο συμβόλαιο εντός 30 εργάσιμων ημερών το ανώτερο από την ημέρα που ο πελάτης έστειλε την παραγγελία.

Σε περίπτωση μιας σύντομης περιόδου ισχύος για μια προσφορά, αυτό θα δηλώνεται στην σελίδα του προϊόντος. Τα προϊόντα με έκπτωση ισχύουν για όσο διάστημα υπάρχει απόθεμα ή για μια συγκεκριμένη περίοδο προσφοράς, όπως αυτά ορίζονται στην σελίδα του προϊόντος.

Αν το επιθυμητό προϊόν ή υπηρεσία δεν είναι πια  διαθέσιμο στο απόθεμα, θα σας δώσουμε την επιλογή να αγοράσετε ένα άλλο προϊόν/ υπηρεσία αντίστοιχης ποιότητας και τιμής με αυτό που ζητήσατε. Αν δεν επιθυμείτε να επωφεληθείτε από την παραπάνω προσφορά και αν έχετε κάνει ήδη την πληρωμή, θα σας αποζημιώσουμε εντός 7 ημερών το ανώτερο από την ενημέρωση που έγινε από την Distribution Services Management SRL.

 1. Τα προϊόντα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα ugearsmodels.gr

Οι φωτογραφίες των προϊόντων που εμφανίζονται στο ugearsmodels.gr είναι ενημερωτικές και ενδέχεται να περιέχουν αξεσουάρ τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στο στάνταρ πακέτο. Παρόλα αυτά, η Distribution Services Management SRL καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στον βαθμό που είναι εφικτό, τα προϊόντα τα οποία παραγγέλνονται να είναι ακριβώς ίδια με τις φωτογραφίες των προϊόντων που εμφανίζονται στο διαδίκτυο, όσον αφορά το σχήμα, το χρώμα και τις προδιαγραφές αλλά και την τιμή που αναγράφεται.

Ταυτόχρονα, η Distribution Services Management SRL ενημερώνει ότι μπορεί να βάλει προς πώληση μέσω της ιστοσελίδας της, προϊόντα και/ή υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα από άλλους κατασκευαστές ή προμηθευτές. Αυτοί έχουν τα πνευματικά δικαιώματα για τα ονόματα των προϊόντων και/ή των υπηρεσιών που σας παρέχονται και τα οποία είστε υποχρεωμένοι να μην παραβιάσετε. Επίσης είναι υπεύθυνοι για τις εικόνες ή τις τεχνικές λεπτομέρειες των προϊόντων που προμηθεύουν.

 1. Η τιμή των προϊόντων

Οι τιμές που εμφανίζονται περιλαμβάνουν ΦΠΑ, αλλά δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, εκτός και αν δηλώνεται ρητά στην σελίδα του προϊόντος. Τα έξοδα παράδοσης εμφανίζονται ξεχωριστά στην τελευταία σελίδα πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία.

Σε περίπτωση εμφάνισης εσφαλμένης τιμής, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διορθώσουμε το λάθος το συντομότερο δυνατόν. Αν η τιμή είναι κάτω από το 20% της κανονικής αξίας ενός τέτοιου προϊόντος, θα θεωρηθεί ανούσια, σύμφωνα με το άρθρο 1665 του Αστικού Κώδικα, και οποιαδήποτε παραγγελία γίνει με βάση αυτή την τιμή θα ακυρωθεί.

 • Εγγύηση προϊόντος

Όλα τα προϊόντα περιλαμβάνουν νομική εγγύηση συμμόρφωσης.

 1. Δικαίωμα επιστροφής προϊόντων

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ειδοποιήσει γραπτώς την Distribution Services Management SRL ότι απαρνείται την αγορά, χωρίς κυρώσεις και χωρίς να δηλώσει κάποιο λόγο, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την στιγμή που έλαβε το προϊόν, ή σε περίπτωση υπηρεσιών, από την ολοκλήρωση του συμβολαίου.

Οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα θα έχει την ημερομηνία και την υπογραφή του αγοραστή και θα πρέπει να σταλεί στην ugearsmodels.gr με οποιονδήποτε αδιαμφισβήτητο τρόπο. Για να συμμορφωθεί με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, η ugearsmodels.gr σας δίνει επίσης μια φόρμα αποχώρησης σύμφωνα με τον GEO 34/2014. Μπορείτε να κατεβάσετε την φόρμα εδώ.

Η επιστροφή των προϊόντων πρέπει να γίνει μαζί με όλα τα αξεσουάρ, και ο καταναλωτής αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής σύμφωνα με τους νόμους της Ρουμανίας. Σύμφωνα με τον νόμο στην Ρουμανία, ο καταναλωτής είναι υπεύθυνος μόνο για την μείωση της αξίας των προϊόντων η οποία προκύπτει από τους δικούς του χειρισμούς, οι οποίοι είναι διαφορετικοί από τους αναγκαίους για τον προκαθορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων.

Όσο είναι δυνατόν, συνιστούμε ο πελάτης να χρησιμοποιεί την αρχική συσκευασία, καθώς έτσι μειώνεται η πιθανότητα ζημιάς των προϊόντων κατά την μεταφορά τους. Επίσης, σας προτείνουμε να  μας στείλετε το IBAN του λογαριασμού σας με το αίτημα επιστροφής έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε την αποζημίωση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο αν ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με την Ρουμανική νομοθεσία για την ολοκλήρωση απομακρυσμένων συμβολαίων.

Αυτό το άρθρο δεν ισχύει σε περίπτωση προϊόντων που έγιναν με προδιαγραφές του καταναλωτή ή για περιορισμούς που καθορίζονται από τον νόμο της Ρουμανίας που είναι σε ισχύ.

 1. Μέθοδος πληρωμής ενός προϊόντος

Η πληρωμή για μια παραγγελία μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας μια από τις παρακάτω επιλογές:

α. Πληρωμή με αντικαταβολή

β. Πληρωμή EuPlatesc.ro (Διεθνής Επεξεργαστής Πληρωμών)

γ. Πληρωμή μέσω PayPal

α. Η πληρωμή της παραγγελίας θα γίνει με μετρητά, σε lei, στον κούριερ που θα παραδώσει το πακέτο. Η πληρωμή θα γίνει με βάση το τιμολόγιο που εξέδωσε η Distribution Services Management SRL. Σύμφωνα με τις διατάξει του άρθρου 155 του Οικονομικού Κώδικα, το τιμολόγιο θα σταλεί στον πελάτη μαζί με τα προϊόντα που παρήγγειλε στην διεύθυνση της παράδοσης.

β.& γ. Διαδικτυακά με τραπεζική κάρτα μέσω PayPal ή EuPlatesc.ro (Visa / Visa Electron / Maestro / Mastercard)

Αν έχετε επιλέξει την μέθοδο πληρωμής “Διαδικτυακά μέσω τραπεζικής κάρτας” είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε μια αίτηση με τα στοιχεία της κάρτας σας στην σελίδα ασφαλείας του επεξεργαστή της πληρωμής.

– Πληρωμές με πιστωτικές/ χρεωστικές κάρτες που εκδόθηκαν με το έμβλημα Visa και MasterCard (Visa / Visa Electron και MasterCard / Maestro) γίνονται μέσω του συστήματος “3-D Secure” το οποίο αναπτύχθηκε από οργανισμούς που διασφαλίζουν το ίδιο επίπεδο ασφάλειας για διαδικτυακές συναλλαγές σαν αυτές που γίνονται στα ATM ή σε κάποιο φυσικό περιβάλλον στον χώρο του εμπόρου.

– Το “3-D Secure” αρχικά διασφαλίζει ότι καμία πληροφορία που σχετίζεται με την κάρτα σας δεν θα μεταφερθεί ή θα αποθηκευτεί στους servers του καταστήματος ή σε αυτούς των επεξεργαστών πληρωμών και αυτά τα δεδομένα εισάγονται κατευθείαν στο συστήματα Visa και MasterCard. Σημαντικό να γνωρίζετε! – Δεν υπάρχει χρέωση για της πληρωμές μέσω κάρτας!

 1. Μέθοδος παράδοσης προϊόντος

Παραδίδουμε τα προϊόντα μας σε οποιαδήποτε διεύθυνση στην Ρουμανία μέσω υπηρεσιών κούριερ.

Η μεταφορά είναι δωρεάν ανεξαρτήτως τοποθεσίας στην Ρουμανία.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο www.ugearsmodels.gr

 1. Ακύρωση παραγγελίας

Μια παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί μέχρι να ληφθεί το email επιβεβαίωσης από την ugearsmodels.gr που αναφέρει το γεγονός ότι έχει γίνει η επεξεργασία της παραγγελίας.

 1. Διόρθωση σφαλμάτων στην παραγγελία

Οποιαδήποτε σφάλματα στην παραγγελία που έδωσε ο πελάτης μπορούν να διορθωθούν εντός 24 ωρών από την παραγγελία, μέσω email που θα σταλεί στο  office@ugearsmodels.gr ή τηλεφωνικά στο 028 082 068

 1. Ο λογαριασμός σας

Δημιουργώντας ένα λογαριασμό, οποιοσδήποτε εγγεγραμμένος χρήστης θα πρέπει να συμφωνήσει με αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις.

Για τους εγγεγραμμένους χρήστες με μια τουλάχιστον ολοκληρωμένη παραγγελία, ο λογαριασμός περιέχει πληροφορίες με το ιστορικό των αλληλεπιδράσεων με την ιστοσελίδα (παραγγελίες, τιμολόγια, κριτικές από επαληθευμένους αγοραστές κτλ.) και προσφέρει διάφορες παροχές (φόρμα γρήγορης επιστροφής, εισαγωγή εναλλακτικών διευθύνσεων παράδοσης, κτλ. .).

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες οι οποίοι δεν έχουν κάνει κάποια παραγγελία ακόμα μπορούν να εκμεταλλεύονται δωρεάν τις υπηρεσίες του λογαριασμού, όπως μι αλίστα με τα αγαπημένα προϊόντα ή άλλες συγκεκριμένες πληροφορίες για μη ολοκληρωμένες παραγγελίες ή ειδικές εκπτώσεις  σε αγαπημένα προϊόντα.

 1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Όλο το περιεχόμενο στην ιστοσελίδα της ugearsmodels.gr – εικόνες, κείμενα, γραφικά, σύμβολα, προγράμματα και άλλες πρωτότυπες εργασίες – αποτελούν ιδιοκτησία της ugearsmodels.gr και των προμηθευτών της και προστατεύονται από τον νόμο για τα πνευματικά δικαιώματα. Η χρήση τους χωρίς την συναίνεση της ugearsmodels.gr οποιονδήποτε αντικειμένων εμφανίζονται στην λίστα αποτελεί αδίκημα σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.
 • Η ugearsmodels.gr δίνει στον χρήστη περιορισμένη πρόσβαση, σύμφωνα με το ενδιαφέρον του, στην ιστοσελίδα και δεν του δίνει το δικαίωμα να τροποποιήσει μέρος ή όλη την ιστοσελίδα, να αναπαράγει μέρος ή όλη την ιστοσελίδα, να αντιγράψει, να πουλήσει/μεταπωλήσει ή εκμεταλλευτεί την ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο, για εμπορικούς σκοπούς ή αντίθετους με τα ενδιαφέροντα της ιστοσελίδας της ugearsmodels.gr, χωρίς την έγγραφή συναίνεση του ιδιοκτήτη.

Για να μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο office@ugearsmodels.gr

ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ UGEARS αποτελούν ένα σήμα κατατεθέν της UKRAINIAN GEARS LLC στην Ουκρανία τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και σε άλλες χώρες. Ο διεθνής αριθμός εγγραφής των σημάτων κατατεθέν είναι 1362282. Οποιαδήποτε εμπορική χρήση χωρίς την συναίνεση του ιδιοκτήτη του σήματος κατατεθέν απαγορεύεται.

Ταυτόχρονα η ugearsmodesl.ro. σας ενημερώνει ότι ενδέχεται να βάλει προς πώληση στην ιστοσελίδα της προϊόντα που είναι διαθέσιμα από άλλους κατασκευαστές ή προμηθευτές. Αυτοί έχουν τα δικαιώματα για το σήμα κατατεθέν των προϊόντων τα οποία είστε υποχρεωμένοι να μην παραβείτε.

 1. Κύρια ισχύς

Η ugearsmodels.gr, οι συνεργάτες της ή οι χρήστες δεν μπορούν να καθιστούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή σφάλμα στην απόδοση των συμβολαιογραφικών υποχρεώσεων για το περιεχόμενο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας, τα οποία προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από αίτια εκτός ελέγχου της ugearsmodels.gr. Αυτή η εξαίρεση περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται μόνο σε αυτά: σφάλματα του τεχνικού εξοπλισμού, σφάλμα στην σύνεση στο διαδίκτυο, σφάλμα στις τηλεφωνικές επικοινωνίες, ιούς στον υπολογιστή, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα συστήματα της ugearsmodels.gr, λειτουργικά σφάλματα, απεργίες κτλ.

 1. ‘Άλλες παροχές
 • Ενημερωτικό δελτίο
 • Η ugearsmodels.gr δεν στέλνει αυθαίρετα εμπορικές επικοινωνίες, σύμφωνα με την ισχύουσα Ρουμανική νομοθεσία.
 • Η εγγραφή και η ακύρωση της εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο της ugearsmodels.gr είναι δωρεάν και εκούσιο και περιλαμβάνει την αποδοχή αυτών των όρων και των πληροφοριών από την Πολιτική Απορρήτου. Τα μηνύματα που στέλνονται δεν είναι αυθαίρετα και μπορείτε να κάνετε ακύρωση εγγραφής οποιαδήποτε στιγμή, ακολουθώντας τις οδηγίες στο κάτω μέρος του κάθε email. Τα μηνύματα που στέλνονται συμμορφώνονται με την διεθνή νομοθεσία που αφορά την εμπορική επικοινωνία μέσω email.

Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες

Το ugearsmodels.gr δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο, την ποιότητα ή τη φύση των ιστότοπων μέσω των συνδέσμων σε αυτόν τον ιστότοπο (σύνδεσμοι εμπορικού ή διαφημιστικού χαρακτήρα). Η μόνη ευθύνη για τέτοιους ιστότοπους ανήκει στους ιδιοκτήτες τους.

 • Αναστολή πρόσβασης
 • Η ugearsmodels.gr μπορεί, χωρίς να προηγηθεί προειδοποίηση και χωρίς εξήγηση για την συμπεριφορά της, αναστείλει ή μπλοκάρει την πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου της.

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε μη δημόσια στοιχεία της ιστοσελίδας της ugearsmodels.gr καθιστά έγκλημα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε ένα υπολογιστικό σύστημα και θα τιμωρείται σύμφωνα με την ισχύουσα Ρουμανική νομοθεσία.

Αλλαγές στην ιστοσελίδα

Η ugearsmodels.gr διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει, τροποποιήσει, προσθέσει ή διαγράψει μέρος του περιεχομένου της ανά πάσα στιγμή. Η Ugearsmodels.gr επίσης διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την πρόσβαση ενός χρήστη σε μέρος ή σε όλο το περιεχόμενο της.

 1. Επίλυση προβλημάτων

Αν έχετε προβλήματα με μια παραγγελία που δεν φαίνεται να λύνονται μέσω email ή με το άτομο το οποίο μιλάτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε για ένα δωρεάν εσωτερικό συμβιβασμό με την Adriana Boca, την διευθύντρια του καταστήματος στο – contact @ ugearsmodels.gr ή τηλεφωνικά στο +40 0752918940 (στα Αγγλικά)

Οποιαδήποτε διαφωνία σχετίζεται με αυτή την συμφωνία θα πρέπει να επιλύεται φιλικά, αλλιώς αυτό θα γίνεται ενώπιον ενός διαιτητή. Στις περιπτώσεις στις οποίες οι δυο μεριές δεν συμφωνούν με την πρόσληψη ενός διαιτητή εντός 15 ημερών από την ειδοποίηση της διαφωνίας, η υπόθεση θα οδηγείται στα Ρουμανικά δικαστήρια από τα κεντρικά της ugearsmodels.gr.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει επίσης μια πλατφόρμα για την διαδικτυακή επίλυση διαφορών (ODR) για μια εναλλακτική επιλογή επίλυσης διαφορών χωρίς την παρουσία σε δικαστήριο. Η πλατφόρμα ODR είναι διαθέσιμη στο http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 1. Αλλαγή των όρων

Η ugearsmodels.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους χωρίς να χρειαστεί να συμπληρώσει κάποια έγγραφα. Όταν αλλάξουν αυτοί οι όροι, η ugearsmodels.gr θα σας ειδοποιήσει με μια ανάρτηση στην πρώτη σελίδα της ιστοσελίδας με ένα σύνδεσμο για την νέα μορφή αυτού του εγγράφου. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και η χρήση των υπηρεσιών μας μετά την στιγμή της ειδοποίησης ή την εμφάνιση του συνδέσμου που αφορά τις αλλαγές σημαίνει ότι συμφωνείτε με αυτούς τους νέους όρους.

 1. Ισχύον νόμος

Αυτό το συμβόλαιο είναι διαθέσιμο μόνο σε Ρουμανικά, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της κάθε πλευράς, που επιβάλλονται από αυτούς τους όρουςTκαι τις προϋποθέσεις, αλλά και οι νομικές επιπτώσεις που παράγονται από αυτή την συμφωνία θα ερμηνεύονται και διέπονται από τον Ρουμανικό νόμο που είναι σε ισχύ.

 1. Τελικές διατάξεις

Αυτό το συμβόλαιο αποτελείται από τις διατάξεις της Πολιτικής Απορρήτου της ugearsmodels.gr

Αυτό το συμβόλαιο πώλησης που έφτιαξε η ugearsmodels.gr με οποιαδήποτε άλλη συμβάλλουσα μεριά μπορεί να βρεθεί στο www.ugearsmodels.gr

Πληροφορίες για την Μεταφορά και τις Επιστροφές


Θα λάβετε τα προϊόντα που παραγγείλατε εντός 3-7 εργάσιμων ημερών από την επικύρωση της παραγγελίας. Σε περιόδους με μεγάλη κίνηση για αγορές και κατά την διάρκεια των εκπτώσεων η παράδοση ενδέχεται να καθυστερήσει.
Η μεταφορά είναι δωρεάν για παραγγελίες άνω των 49 ευρώ. Σε άλλες παραγγελίες η μεταφορά κοστίζει 4.90 ευρώ.
Η μεταφορά γίνεται στο σπίτι σας ή σε άλλες διευθύνσεις στην Ελλάδα. Μπορείτε να επιλέξετε την μέθοδο παράδοσης που σας ταιριάζει καλύτερα στην σελίδα με την ολοκλήρωση της παραγγελίας.
Πληροφορίες για την εξάσκηση του δικαιώματος επιστροφής
Πάντα έχετε 14 ημερολογιακές ημέρες για να αποφασίσετε αν το αντικείμενο είναι καλό για σας. Το https://ugearsmodels.gr/ εγγυάται ότι θα αποζημιώσει την αξία οποιουδήποτε αντικειμένου έχει κρατηθεί σε καλή κατάσταση για την επιστροφή.
Το δικαίωμα επιστροφής
Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές παροχές,”ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ειδοποιήσει τον έμπορο γραπτά ότι η άρνηση της αγοράς, χωρίς ποινή και χωρίς κάποιο λόγο, εντός 14 ημερολογιακών ημερών μετά την λήψη του προϊόντος”


Τα προϊόντα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις σας θα πρέπει να αποσταλούν στην κατάσταση που τα λάβατε προς την εταιρεία https://ugearsmodels.gr/, Alba Iulia, οδός. Paraul Iovului, αριθμός. 5, Alba County, Alba Iulia, Ρουμανία με δικά σας έξοδα μαζί με την συμπληρωμένη Φόρμα Επιστροφής. Αν τα προϊόντα που έρθουν σε μας έχουν γρατζουνιές ή σπασμένες σφραγίδες έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την αποζημίωση του ποσού.
Η μεταφορά κοστίζει περίπου 5 ευρώ.


Παρακαλώ ενημερώστε μας αν κάνατε μια επιστροφή. Η αξία των προϊόντων που επιστράφηκαν θα επιστραφεί εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την στιγμή που λάβαμε το αίτημα σας. Σε περίπτωση που δεν λάβουμε αυτές τις πληροφορίες τα χρήματα θα σας επιστραφούν εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την μέρα που λάβαμε τα προϊόντα που επιστρέψατε. Η Φόρμα που παρέχουμε είναι ένα πρότυπο το οποίο δεν χρειάζεστε.


Αυτή πολιτική επιστροφής είναι έγκυρη για την επιχείρηση του διαδικτυακού καταστήματος https://ugearsmodels.gr/